Ekstein.dk
Om Åsa Ekstein
Psykoterapeut
Parterapeut
Afspændingspædagog
PS - Professionel Støtteperson
Skriv til Åsa Ekstein

Åsa Ekstein
Tlf: 2082 7008

Jomsborgvej 23a
2900 Hellerup

Psykoterapi

Handler om at lære at behandle sig selv ordentligt, med respekt, lydhørhed og kærlighed og at lære at behandle andre kærligt og medfølende.

Terapiformen

Kybernetisk psykoterapi er en ressourceorienteret terapiform, der understøtter de ressourcer og potentialer vi indeholder, frem for at lede efter fejl.

Kybernetisk terapi er en kreativ terapiform som anvender kanaler ind til den ubevidste intelligens ved hjælp af samtale, drømmearbejde, tegning og kropsarbejde. Endvidere arbejdes der med rollespil, visualisering og meditation.

Vi arbejder udfra den forståelse, at det er muligt at støtte de selvregulerende og selvhealende kræfter i personligheden.

Problemstilling kan handle om:
Stress, manglende selvværd, sorg- krise, sygdom, parforhold, seksualitet, forstyrrede kropsoplevelser. Det kan også handle om noget som har været gemt væk længe og nu presser sig på.

Personligheden er i stand til at regulere sig ved hjælp at de enorme ressourcer som findes i vores ubevidste. Vi ved langt mere end vi tror og kan ved hjælp af enkle terapeutiske redskaber kikke indad, reflektere og finde oceaner af muligheder for at ændre på det som synes så svært i livet.

Terapiformen er egnet til dybtgående udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, eller mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger.

Det psykoterapeutiske arbejde er karakteriseret ved dyb respekt for det enkelte menneskes integritet.

Links:


     

...endnu en side af AtkeLand